Programmering

Förutom sedvanliga redovisningstjänster programmerar vi användarvänliga verktyg helt efter kundens önskemål. Automatisering av manuella processer innebär framtida besparingar och minskar risken för felaktigheter. Analysverktyg som tar fram verksamhetsanpassade nyckeltal ger förutsättning för en effektivare ekonomistyrning. Exempel på användningsområden:

  • Automatiserade bankavstämningar
  • Skapande av SIE-filer utifrån Excel-dokument
  • Sammanställning av statistik
  • Koncernkonsolideringar
  • Framtagning av nyckeltal
  • Likviditetsprognoser
  • Konvertering av exporterad data inför import till annat system
  • Kassaflödesanalyser