DeCanja AB

Vi skapar helhetslösningar för företagets ekonomifunktion eller utför vissa delar beroende på kundens behov. Webb-baserade system möjliggör olika upplägg som utformas i samråd med kunden.